Σκοπός Συνεδρίου

Η Επιστημονική-Επιμορφωτική Συνάντηση έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της καλλιέργειας του λογοτεχνικού λόγου και της δημιουργικης έκφρασης στη διδασκαλία των κειμένων στη σύγχρονη εκπαίδευση μέσα από την παρουσίαση επιστημονικών εισηγήσεων αλλά και καινοτόμων διδακτικών προτάσεων. Απευθύνεται σε φιλολόγους αλλά και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν και να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα.